Placení pracovních sešitů

Jak je to s placením pracovních sešitů? Inspirována tímto případem jsem se pokusila zjistit nějaké jednoznačné stanovisko. Níže je přiložena celá komunikace, kterou jsem absolvovala s různými odpovědnými osobami. Pro ty co se jim nechce studovat celý můj postup uvádím na začátku stručný souhrn zjištění.

Stručný souhrn

  • Školský zákon, §27, odstavec 3 říká, že pracovní sešity uvedené  ve Schvalovací doložce učebnic jsou žáků základních škol zapůjčeny zdarma.
  • Rodiče mohou souhlasit s tím, že příslušné sešity uhradí a pak si je ponechají. Nejsou ale povinni to udělat a pokud nesouhlasí, musí škola zajistit náhradní řešení tak, aby nebyl žák diskriminován. Pokud máte pocit, že způsob jaký škola zvolila je diskriminační, je nutné se obrátit na Českou školskou inspekci
  • Pokud škola pracovní sešit zapůjčuje, musí být vrácen, ale předpokládá se, že bude popsaný a tedy vlastně dále nepoužitelný.
Přečtěte si podrobnosti
Posted in různé

Nový linux kernel bez rebootu [RHEL/CentOS]

Prevzato z: http://blog.agate.io/post/16460518079/running-new-linux-kernel-without-rebooting

Potřebné balíčky: kexec-tools

Postup:

# uname -r
2.6.32-71.29.1.el6.i686
# yum update kernel*
# latestkernel=`ls -t /boot/vmlinuz-* | sed "s/\/boot\/vmlinuz-//g" | head -n1`
# echo $latestkernel
2.6.32-220.4.1.el6.i686 
# kexec -l /boot/vmlinuz-${latestkernel} --initrd=/boot/initramfs-${latestkernel}.img --append="`cat /proc/cmdline`"''
# kexec -e

Kontrola:

# uname -r
2.6.32-220.4.1.el6.i686

!! Pozor, restart kernelu zpusobi zresetovani vsech konexi a reset uptime. Pokud na stroji bezi KVM virtualizace, budou vsechny virtualni stroje vypnuty !!

Posted in LINUX