KVM na Centos 6.x


(viz: https://www.howtoforge.com/virtualization-with-kvm-on-a-centos-6.4-server)

Základní instalace

Kontrola podpory virtualizace
$ egrep '(vmx|svm)' --color=always /proc/cpuinfo

Pokud příkaz nic nevypíše, procesor buď nepodporuje virtualizaci, nebo má podporu vypnutou v BIOSu.

Instalace
$ yum install kvm libvirt python-virtinst qemu-kvm virt-manager

Spuštění démona
$ /etc/init.d/libvirtd start

Test funknčnosti
$ virsh -c qemu:///system list

Natsavení spouštění po startu
$ chkconfig libvirtd on

Virt-manager na remote desktop přez X11 forward

Instalace
$ yum install xorg-x11-utils xorg-x11-fonts-* xorg-x11-xauth

Konfigurace ssh
V souboru /etc/ssh/shhd_conf nastavit X11Forwarding yes

Nastaveni bridge sítě

Instalace
$ yum install bridge-utils

Nastaveni bridge
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-br0

DEVICE="br0"
NM_CONTROLLED="no"
ONBOOT=yes
TYPE=Bridge
BOOTPROTO=none
IPADDR=192.168.0.100
PREFIX=24
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=yes
IPV6INIT=no
NAME="System br0"

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

DEVICE="eth0"
NM_CONTROLLED="no"
ONBOOT=yes
TYPE="Ethernet"
#IPADDR=192.168.0.100
#PREFIX=24
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=yes
IPV6INIT=no
NAME="System eth0"
BRIDGE=br0

Restart sítě
''/etc/init.d/network restart,,

Posted in LINUX