Blog Archives

GIT – centrální repo

převzato z GitHub ##Create a git repo with a central repository server. Step 1: Connect to server, create a new, empty directory there and initialize an empty repository. $ ssh server.com Last login … Welcome to server.com! > mkdir myrepo.git

See more ›

Posted in LINUX, různé

Placení pracovních sešitů

Jak je to s placením pracovních sešitů? Inspirována tímto případem jsem se pokusila zjistit nějaké jednoznačné stanovisko. Níže je přiložena celá komunikace, kterou jsem absolvovala s různými odpovědnými osobami. Pro ty co se jim nechce studovat celý můj postup uvádím

See more ›

Posted in různé