Blog Archives

GIT – centrální repo

převzato z GitHub ##Create a git repo with a central repository server. Step 1: Connect to server, create a new, empty directory there and initialize an empty repository. $ ssh server.com Last login … Welcome to server.com! > mkdir myrepo.git

See more ›

Posted in LINUX, různé

Pár jednoduchostí k instalaci CentOS 7.x

Nastavení hostname Jméno nastavíme v souboru  /etc/hostname. Soubor je možné zeditovat ručně, nebo lze využít některý z nástrojů, jako např. příkaz hostnamectl nmtui tool nmcli tool   Automatické doplňování příkazů Zajišťuje balíček bash-completion. Hodí se např. pri práci s příkazem

See more ›

Posted in LINUX