Monthly Archives: Červen 2015

KVM na Centos 6.x

(viz: https://www.howtoforge.com/virtualization-with-kvm-on-a-centos-6.4-server) Základní instalace Kontrola podpory virtualizace $ egrep ‚(vmx|svm)‘ –color=always /proc/cpuinfo Pokud příkaz nic nevypíše, procesor buď nepodporuje virtualizaci, nebo má podporu vypnutou v BIOSu. Instalace $ yum install kvm libvirt python-virtinst qemu-kvm virt-manager Spuštění démona $ /etc/init.d/libvirtd start

See more ›

Posted in LINUX

Dbus error

Chyba: D-Bus library appears to be incorrectly set up; failed to read machine uuid: Failed to open “/var/lib/dbus/machine-id” Oprava: dbus-uuidgen > /var/lib/dbus/machine-id

Posted in LINUX