Monthly Archives: Březen 2015

RPM management: ‚zypper ps‘ a alternativy

Po upgradu rpm balíčku potřebujeme obvykle zjistit, co je třeba restartovat aby se změny ‚ujaly‘. To se v různých systémech dělá různě. OpenSuSE V openSuSE  je přímou součástí rpm manageru zypper příkaz ps. > zypper ps The following running processes

See more ›

Posted in LINUX

MySQL user + DB

Zřízení databáze DBNAME a uživatele s plnými právy k této databázi. create database DBNAME; create user ‚USERNAME’@’LOGINFROMHOST‘ identified by ‚NEJAKE HESLO‘; grant all on DBNAME.* to ‚USERNAME’@’LOGINFROMHOST‘; flush privileges; – Podle dokumentace při použití příkazů CREATE a GRANT není nutné

See more ›

Posted in databáze